พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนายเรือ เป็นแหล่งรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับกองทัพเรือไทย อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการกองทัพเรือ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ในการรบ เรือรบจำลองของไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เรือดำน้ำรุ่นแรกและรุ่นเดียวของราชนาวีไทย และยุทธนาวีครั้งสำคัญๆ ทั้งนี้ในระหว่างการชมพิพิธภัณฑ์ นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน

การจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ แบ่งเป็นการจัดแสดงการแจ้ง อาคาร 1 และ อาคาร 2 ดังนี้

การจัดแสดงกลางแจ้ง เป็นการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กลางแจ้งบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบ สิ่งที่นำจัดแสดง เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก เรือดำน้ำ ฯลฯ 

อาคาร 1 ชั้นล่างจัดเป็นห้องเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์พระบิดาของทหารเรือไทย ชั้นบนมีตู้จัดแสดงเครื่องแบบต่างๆ ของทหารเรือไทย

อาคาร 2 มีการจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกจัดแสดงเรือโบราณ แท่นพิมพ์โบราณสำหรับพิมพ์แผนที่เดินเรือ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เช่น ปืนเที่ยง ระเบิดตอร์ปิโด ฯลฯ ชั้นที่ 2 จัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองและการจัดกระบวนเรือพระราชพิธี เรือรบจำลอง ชิ้นส่วนของเรือ ตลอดจนอุปกรณ์เดินเรือและอุปกรณ์ใช้งานของชาวเรือ และชั้นที่ 3 จัดแสดงนิทรรศการพิเศษ หมุนเวียนตามช่วงเวลาและเหตุการณ์สำคัญ เช่น ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สงครามเอเชียมหาบูรพา ยุทธการบ้านชำราก ฯลฯ

การเดินทาง: จากแยกบางนาไปสำโรง ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร หรือใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ขสมก. สาย 7, 8, 11, 25, 508, 511, 525  และ 536 รถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย 25, 102 และ 142

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.

ค่าเข้าชม: ฟรี

Cr.: https://sites.google.com/site/stormmer123/ 

Share this Post