ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

อ่านต่อ

แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการยืนเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565

แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการยืนเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม 2566 สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม​ 2565​ - ​ 28 กุมภาพันธ์​ 2566

สถานธนานุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม 2566 สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม​ 2565​ - ​ 28 กุมภาพันธ์​ 2566

อ่านต่อ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๗–๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ่านต่อ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อ่านต่อ

ประกาศแจ้งเตือนการเฝ้าระวังระดับน้ำขึ้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ แจ้งการเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ในช่วงวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูงกว่าปกติ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมแม่น้ำ คู คลอง และพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้ยกของขึ้นที่สูง เก็บปลั๊กไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นน้ำ และติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้ Walk in รับวัคซีนทางเลือก Moderna เข็ม 1 - 2 และวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็ม 3 - 4 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เฉพาะสัญชาติไทย)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 / เข็ม 1-2 รับได้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565 / เข็ม 3-4 รับได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 / *หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด* เริ่มเปิดรับคิว 07.30 น. วันละ 1,200 คิว ณ จุดฉีดริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ลงทะเบียนได้ที่ www.spkmoderna.com

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 10 มกราคม 2565

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 10 มกราคม 2565

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์น่าผ่านระบบออนไลน์

อบจ.สมุทรปราการ เปิดระบบออนไลน์ให้ผู้ประสงค์ขอรับวัคซินโมเดอร์น่าสำหรับผู้ต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster) และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน Covid-19 มาก่อน จำนวน 100,000 โดส สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม สามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนโมเดอร์น่าทางเว็บไซต์และไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบจำนวน) โดยมีกำหนดจะเริ่มฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าในเดือนมกราคม 2565

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ