โครงการฝึกอาชีพสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2567

โครงการฝึกอาชีพสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2567

องค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ มีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพห้แก่สมาชิกองค์กรสตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2567 ประกอบด้วย ช่วงเช้า การฝึกอบรมการทำก้านหอมปรับอากาศและช่วงบ่าย การทำเทียนหอมถวายพระแม่ลักษมี,การทำเทียนหอมขนมลาดูโมทกะ

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567

เทศบาลนครสมุทรปราการ มีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567 โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 13.45 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านต่อ

แจ้งประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังระดับน้ำขึ้นสูง3เมตรขึ้นไปในเขตพื้นที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

แจ้งประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังระดับน้ำขึ้นสูง3เมตรขึ้นไปในเขตพื้นที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ แจ้งประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังระดับน้ำขึ้นสูง 3 เมตรขึ้นไปในพื้นที่ เหนือระดับน้ำทะเลต่ำสุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 อาจทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมแม่น้ำ คู คลอง และพื้นที่ลุ่มต่ำ ขอให้ประชาชนโปรดเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำ ยกของขึ้นที่สูง เก็บปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นน้ำ และติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกาศเปิดประมูลราคาให้เช่าที่ดิน และอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทร

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกาศเปิดประมูลราคาให้เช่าที่ดิน และอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านต่อ

ตารางโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ปีงบประมาณ2567

ตารางโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ปีงบประมาณ2567

โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่มีกำหนดออกดำเนินการระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2567 - 29 สิงหาคม 2567 (ครบทั้ง 31 ชุมชน) ตารางกำหนดการออกหน่วยเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2567 จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามลำดับเป็นรายเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเทศบาลนครสมุทรปราการ

อ่านต่อ

โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2567

โครงการช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2567 ประชาชนทุกท่านสามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียน และยื่นแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ กองสวัสดิการสังคม (อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ ชั้น 1) หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-382-6199 ต่อ 222 , 310 (ในวันและเวลาราชการ)

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลนครสมุทรปราการ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภท - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) (**เฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ หรือศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการเท่านั้น**)

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง เปิดประมูลราคาให้เช่าที่ดิน และอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง เปิดประมูลราคาให้เช่าที่ดิน และอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเกี่ยวกับการเพาะปลูก เนื่องจากเห็นความสำคัญของการเมล็ดพืชพันธุ์อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีการ ผลิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ นอกเหนือจาการมีแผนดินที่อุดมสมบูรณ์ น้ำฝนที่มีปริมาณเพียงพอ และปัจจัยอื่น ๆ แล้ว หากได้เมล็ดพืชพันธุ์ที่ได้รับการเลือกสรร รวมทั้งเกษตรกรมีขวัญกำลังใจ มีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพาะปลูก ทางราชการหรือผู้ปกครองตนให้การดูแลเอาใจใส่ การเกษตรของประเทศจะพัฒนามากยิ่งขึ้น การเกษตรกรรมนับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์อย่างมาก เพราะธัญญาหารที่บรรดาเหล่าเกษตรกรปลูกได้ในแต่ละปี ถูกนำมาใช้เป็นอาหาร ดัดแปลงเป็นอุปโภคต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

อ่านต่อ