คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการและคณะสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการ (ชุมชนหัวน้ำวน)

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการและคณะสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการ (ชุมชนหัวน้ำวน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ และ นายสรสิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี นายสมยศ อ้นโต รองประธานสภาเทศบาล พร้อม คณะสมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ชุมชนหัวน้ำวน

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการและคณะสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการในชุมชนบางปิ้ง

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการและคณะสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการในชุมชนบางปิ้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ และ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อม คณะสมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ชุมชนบางปิ้ง

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนศรีนครินทร์

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนศรีนครินทร์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติิ 12 สิงหาคม 2567 ณ บริเวณถนนศรีนครินทร์

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการและคณะสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการในชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการและคณะสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการในชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ และ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อม คณะสมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น

อ่านต่อ

    คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ อุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ อุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ และ คณะสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการในชุมชนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (นารถสุนทร)

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ และ คณะสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการในชุมชนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (นารถสุนทร)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยนางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อม คณะสมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ชุมชนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (นารถสุนทร)

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการ

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ และ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ชุมชนโรงนมตรามะลิ

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ออกเยี่ยมและมอบของขวัญแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ออกเยี่ยมและมอบของขวัญแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ คณะสมาชิกสภาเทศบาล และ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมอบของขวัญแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว รวม 7 ราย

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการลงพื้นตรวจเยี่ยมสำรวจผู้พิการในชุมช

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการลงพื้นตรวจเยี่ยมสำรวจผู้พิการในชุมช

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แพทย์และพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (วัดชัยมงคล) ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพานสาม) และ อสม. ประจำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำรวจและประเมินผู้เข้าข่ายความพิการตามเกณฑ์ประเมินของภาครัฐ

อ่านต่อ

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครั้งที่ 2/2567

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครั้งที่ 2/2567 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 3 (หอชมเมืองสมุทรปราการ)

อ่านต่อ

"กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และประกวดผู้สูงอายุอนุรักษ์แต่งกายไทย "

"กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และประกวดผู้สูงอายุอนุรักษ์แต่งกายไทย "

วันที่ 13 เมษายน 2567 จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

อ่านต่อ

"กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์เมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ 2567"

วิดิโอประมวลภาพบรรยากาศ “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์เมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ 2567”

อ่านต่อ