แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

ผู้ประสงค์เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถติดต่อแจ้งขอเดินทางเข้า-ออก ได้ที่ ศูนย์บริการขอหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ ลานข้างสำนักงานอำเภอเมืองสมุทรปราการ เปิดให้บริการ ทั้งในวันราชการและวัดหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

1) หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่  ดาวน์โหลด
2) แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง  ดาวน์โหลด
3) เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง  ดาวน์โหลด

Share this Post