ติดต่อสอบถาม

  • สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ
  • ถนนสุทธิภิมรย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
  • จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • โทร 02-382-6140-53 , โทรสาร 02-382-6160
    อีเมล์ samutprakancity@gmail.com